مرکز مجازی مهدویت http://mahdi313.com مرکز مجازی مهدویت امام، کعبه مردم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 ]]> Thu, 01 Jan 1970 04:03:39 گفتم شبی به مهدی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1913 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1913 Thu, 01 Jan 1970 04:03:39 طلا http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 زعفران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 در انتظار باران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1908 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1908 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 ترازو http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 به وسیله ترازوي طلا فروشان چیزهاي باارزش و سبک مانند انگشتر طلا را می توان سنجید؛ ولی شمش هاي فراوان که سنگین هستند را نمی توان وزن کرد و ارزش آن ها را فهمید.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
کتاب http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 همیشه مقدمه کتاب کوتاه تر از متن اصلی است. از آغاز آفرینش تا زمان ظهور مقدمه رسیدن بشر به خیرات وخوبی های عالم است و حکومت امام مهدي مطابق اصل کتاب آفرینش است

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
انواع غيبت امام زمان(علیه السلام) http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1903 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1903  

مقدمه:

غیبت صغرا از وفات امام یازدهم (علیه‌السلام) آغاز می‌شود و تا شصت و نه سال، ادامه می‌یابد. در طول این مدّت، افراد مشخصی به عنوان «نایب خاص» با حضرت در تماس بودند و شیعیان می‌توانستند به وسیله آنان مسائل و مشکلات خویش را به عرض امام برسانند و توسط آنان پاسخ دریافت دارند و حتی گاه به دیدار امام نائل شوند. این دوره را می‌توان دوران آماده سازی شیعیان برای غیبت کبری دانست که طی آن، ارتباط شیعیان با امام، حتی در همین حد نیز قطع شد و مسلمانان موظف شدند در امور خود به نایبان عام آن حضرت، یعنی فقهای واجد شرائط و آشنایان به احکام اسلام، رجوع کنند. با فوت آخرین نایب حضرت دورۀ طولانی غیبت کبری  آغاز گردید و تا زمانی که مشیت الهی تعلق گیرد، ادامه خواهد داشت. متن حاضر به این بحث اختصاص یافته است.

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:38
خورشید http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 آهن http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود، تفاوت دارد بنابراین بارها آن را آزمایش می کنند و یا وقتی می خواهند آن را در هواپیما به کارببرند، باید نقطه ذوب بالایی داشته باشد و به زودي از
بین نرود و مانند فولاد محکم باشد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00