مرکز مجازی مهدویت

نتایج نظرسنجی
برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام
40 صلوات 7 رای. (3.66 %) 3.66 %
14 صلوات 31 رای. (16.23 %) 16.23 %
5 صلوات 35 رای. (18.32 %) 18.32 %
1 صلوات 96 رای. (50.26 %) 50.26 %
108 صلوات 22 رای. (11.52 %) 11.52 %
مجموع آرا: 191