مرکز مجازی مهدویت
سینما
سینما؛ می تواند عرصه جدیدی را برای معرفی مهدویت، انتظار، زمینه سازی ظهور و... بگشاید و جهانیان را به سوی مهدویت رهنمون شود....
بازی
بازي‌هاي رايانه‌اي تنها به عنوان ابزار جذاب براي تفريح و سرگرمی نیستند بلکه از طریق آن دشمانان اسلام، ارزشها و باورهای دینی و مذهبی ما را مورد حمله خود قرار داده اند. ...
مسیحیان انجیلی
مسئله مهدویت، انتظارمصلح کل و موعود منتظر از ویژ گیهای مختص دین اسلام نيست بلکه همه ادیان، مذاهب و کيش های آسمانی مانند زرتشت، یهودیت، مسيحيت آن را پذیرفته اند. پيروان آیين های آسمانی بر این باور هستند که روزی منجی ظهور خواهد کرد و آنان را از جمیع بلاها
شرق شناسان
در میان تعالیم جاودانی و جهانی اسلام، هیچ یک به اندازه حکومت فراگیر مهدوی، قابلیت ارائه به جهان پر غوغای امروزی را ندارد. حکومتی که حتی برای غیر مسلمانان نیز عدالت و امنیت را به همراه دارد. ...
کتابشناسی
مباحث مربوط به مهدی موعود(عج) همواره مورد توجه اندیشمندان بوده و از جهات گوناگون بررسی شده است. به موازات تلاش ارزشمند دانشمندان مسلمان در تبیین صحیح آموزه‌های مهدوی، اسلام‌شناسان غربی نیز از این موضوع غافل نمانده و دربارۀ این باور اصیل اسلامی به اظهار نظر پرداخته‌اند...
عضویت در خبرنامه