مرکز مجازی مهدویت
مهدويت در کلام امام باقر (عليه السلام)

زماني بر مردم خواهد آمد كه در آن زمان، امامشان غايب خواهد شد؛ پس خوشا به حال كساني كه...

موضع گیری های امام باقر (علیه السلام) در برابر
...
RSS