مرکز مجازی مهدویت
پروژه آخر الزمان سازی

مسيحيت صهيونيستي، اکنون بهترين پوشش براي پنهان شدن زرسالاران يهودي و مسيحي دنيا شده تا بتوانند در پوشش دفاع...

استعمار و بهره گيري از آخرالزمان

استعمار، زاييده تخيل ما نيست، دوراني از تاريخ جهان است .از درون آن، دو دنياي پيشرفته و عقب مانده...

استعمار و آخرالزمان

تبليغ كردن انجيل با روحية جنگ‌هاي صليبي از خصوصيات اوانجيليست‌‌ها يا همان مبلّغان انجيلي مي‌باشد؛ آن‌ها با تفسير نادرست...

آنچه درباره موعود یهود باید دانست

ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از...

عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر

در اصول سيزده   گانه ايمان يهود، بعد از توحيد، نبوت حضرت موسي(عليه السلام)، کتاب تورات، رستاخيز و پاداش...

موعود در آيين يهود

آرزوى ظهور یک مصلح، در همه مذاهب، امرى مشترک و از اصول مسلم اعتقادى...

ماشيح منجي يهود

واژه ماشيح عنوان موعودخواهي و نجات‌بخشي ـ كه امروز مطرح است ـ در يهود نبوده و اساساً پيشينه آن...

محور های امید در ادیان ابراهیمی

امید و امیدواری از ضروریات و بدیهیات انسان و جامعه بشری است و ادیان ابراهیمی در سه مقوله امید...

باور موعود در اديان ابراهيمي

همه موحدان و مؤمنان بر اساس تعاليم انبياء و مكتب وحي، به حقانيت ظهور مردي عدالت‌گستر در آخرالزمان ايمان...

RSS