مرکز مجازی مهدویت
ترک گناه رمز ارتباط معنوي با حضرت مهدي(علیه السلام)

همه ما کم و بيش با مفهوم گناه و اثرهاي آن تا حدودي آشنا هستيم. گناه  که همان تخلف از...

RSS