مرکز مجازی مهدویت
منتظر امام زمان(عج) اولویت‌شناس است

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه منتظر، اولویت‌شناس است به برخی مصادیق اعمال صالح...

منتظر امام زمان(عج) اولویت‌شناس است

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه منتظر، اولویت‌شناس است به برخی مصادیق اعمال صالح...

منتظر امام زمان(عج) اولویت‌شناس است

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه منتظر، اولویت‌شناس است به برخی مصادیق اعمال صالح...

RSS