مرکز مجازی مهدویت
حُسن خلق ؛ ویژگی رفتاری منتظران

اخلاق و وظایف منتظران واقعی در زمان غیبت، دوری از اعمال زشت و ناپسند و آراسته شدن به فضایل...

امر به معروف و نهي از منكر ؛ از رفتارهای

براي بهبود وضع جامعه، وضع قوانين لازم است و بهترين قوانين هم وقتي كارساز است كه به آن عمل...

عفاف و حجاب؛ ویژگی رفتاری منتظران

نيمي از جامعه ما را زنان و دختران تشكيل مي دهند. پس وضع آن در اوضاع جامعه هم...

رعايت حقوق ديگران؛ ویژگی رفتاری منتظران

اخلاق و وظایف منتظران واقعی در زمان غیبت، دوری از اعمال زشت و ناپسند و آراسته شدن به فضایل...

RSS