مرکز مجازی مهدویت
خلافت مؤمنان، وعده الهي

خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، وعده داده است كه حتماً آنان...

تفسیر آیات مهدوی - آیه 29 سوره رعد

 آیاتی از قرآن کریم که پیرامون موضوع مهدویت کهقابل بحث هستند را  نگاه مفسرین آورده ایم

...
RSS