مرکز مجازی مهدویت
امام، نعمت الهي

آيا ندانسته اند كه خدا آنچه را كه در آسمان ها و زمين است، مسخّر شما ساخته و نعمت...

تفسیر آیات مهدوی - آیه 20 سوره لقمان

 آیاتی از قرآن کریم هستند که پیرامون موضوع مهدویت سخن گفته اند

...
RSS