مرکز مجازی مهدویت
دلایل وجود امام زمان(علیه السلام) از دیدگاه قرآن

از قرآن کریم چنین بر می آید که امامت، واقعیتی است که جهان لحظه ای بدون آن نمی تواند...

RSS