مرکز مجازی مهدویت
آیا در قرآن کریم به امام زمان (علیه السلام) اشاره

قرآن یا اهل بیت (علیه السلام) به تنهایی، مایه رستگاری نخواهند شد. ما زمانی می توانیم به رستگاری برسیم...

RSS