مرکز مجازی مهدویت

دير شد

مولاي من وقت آمدنت دير شد بيا
اين دل در انتظار فرج پير شد بيا
اين جمعه هم گذشت و ليكن نيامدي
آيات غربتم همه تفسير شد بيا
هر شب به ياد حال لبت گريه مي‌كنم
عكست ميان آينه تفسير شد بيا
در دفتر م به ياد تو نرگس كشيده‌ام
نرگس هم از فراغ تو دلگير شد بيا

شاعر: سیدحمیدرضابرقعی