مرکز مجازی مهدویت

لحظه‌ی دیدار

هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم

از آفتاب چشم تو سرشار می‌شویم

 

در چشم‌های آبی‌ات، ای تا افق وسیع

یک آسمان ستاره‌ی سیّار می‌شویم

 

یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب

بر روی شانه‌های شب آوار می‌شویم

 

چندین هزار پنجره لبخند می‌زند

تا روبه‌روی فاجعه دیوار می‌شویم

 

روزی هزار مرتبه تا مرگ می‌رویم

روزی هزار مرتبه تکرار می‌شویم

 

فردا دوباره صبح می‌آید از این مسیر

چشم‌انتظار لحظه‌ی دیدار می‌شویم

 

 

سلمان هراتی

نظر شما :