مرکز مجازی مهدویت

مناجات با خدا

از ویژگی های بارز منتظران حضرت مهدی علیه السلام مناجات با خداست که در قرآن به این صفت یاران پیامبر اشاره شده است: آنان را پيوسته در ركوع و سجود مى بينى، كه فضل و رضوان را از خدا مى;جويند، نشانه آنان در رخسارشان از اثر سجود نمايان است. امام صادق علیه السلام در مورد عبادت و مناجات یاوران امام مهدی علیه السلام فرمود:در دل شب، از خشیت خداوند، ناله هایى دارند مانند ناله مادران پسر مرده شب ها را با عبادت به صبح مى رسانند و روزها را با روزه به پایان مى برند. سردار حسین معروفی فرمانده سپاه نینوا گلستان و همرزم سردار سلیمانی می گوید: شهید سلیمانی با خدا دوست بود و خود را در خدمت آحاد مردم قرار داده بود. ایشان اهل بکا و گریه بود، بدون ذره‌ای ریا خاضعانه در برابر خدای خودش مناجات می;کرد.