مرکز مجازی مهدویت

اهمیت روش پرسش و پاسخ در تدریس

اهمیت روش پرسش و پاسخ در تدریس

در كلاس درس، یكی دیگر از روش هایی كه به كارگیری آن فراگیران را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش «پرسش و پاسخ» است.

در یك كلاس فعال و خوب هم مخاطبان و هم مربی سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند. اما نكته ی اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است.

پرسش های ما، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است. اصولا˝ منشأ تولید علم و دانش بشر را می توان همین كنجكاوی و میل درونی دانست.

اهمیت روش پرسش و پاسخ درآموزش به حدی است كه آن را یكی از روش های مهم آموزش می دانند و هدف این روش را تشخيص و تحريک تفکر، توانايى‌ها و علايق، تقويت قدرت استدلال، سنجش و قضاوت، استفاده از تجارب و دانسته‌هاى گذشته و ايجاد اعتماد به‌نفس در فراگیران دانسته اند.