مرکز مجازی مهدویت

باید ها و نباید های یک مربی

در راستای اهمیت کسب مهارت های تدریسی، خوب است بدانیم که ؛ دنیای امروز آموزش، دنیای اصول، روشها و قالبهای آموزشی است . اگر مربی آموزش لازم را ندیده و از توان بالایی در این زمینه برخوردار نباشد، تدریس او حالتی خشک و خسته کننده به خود خواهد گرفت و مخاطبان به آن علاقه چندانی از خود نشان نمی دهند. 

پس برای بالا بردن کیفیت آموزش خود و موفقیت بیشتر در آن لازم است که:

1 - در افزایش آگاهی ها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم .

2- از روشهای نوین تدریس آگاهی کامل داشته و توان بکارگیری آنها را در خود ایجاد کنیم.

3- از محفوظات خوب و زیادی بهره مند باشیم تا بتوانیم در هنگام تدریس از آنها استفاده کنیم.

4- برای هر درس مطالب نو و تازه ای داشته باشیم.

5- از تجربیات درسی و تدریس دیگران بی بهره نمانیم.

6 - معمولا هنرمندی استاد در جلسه اول تدریس مشخص می شود، پس روی جلسه اول فکر و مطالعه بیشتری داشته باشیم و آن را دست کم نگیریم .

7- از دسته بندی کردن مطالب - که در تفهیم مطالب نقش زیادی دارد - و داشتن ابتکار و خلاقیت در ارائه آنها غافل نمانیم .

8- داشتن مطالعه همیشگی و نوشتن رئوس مطالب بر روی یک کاغذ به صورت دسته بندی شده و تدریس از روی آن را فراموش نکنیم .

9- داشتن جزوه و متن درسی و برقرار نمودن ارتباط بین درسها و نکات تربیتی را از یاد نبریم .

10- به کیفیت مطالب و تنوع آنها در هنگام تدریس توجه کنیم .

11- سعی کنیم مخاطبان ما در رابطه با درس فعالیت عملی داشته باشند .

12- از محسوسات بیشتر از معقولات استفاده کنیم مگر در موارد نیاز و ضروری .

13- تلاش کنیم از علوم مورد نیاز و مرتبط با درس خود بهره مند باشیم .

14- در هنگام تدریس از موضوع درس و بحث خارج نشویم و خلاصه و جمع بندی و نتیجه درس را در آخر کلاس بیان کنیم .

15- سعی کنیم اشکالات تدریس خود را رفع کنیم .

چرا که به فرموده ی  امام سجاد (علیه السلام) : اگر مردم را خوب آموزش دهی، خداوند از فضل خود بر [دانش] تو بیفزاید.

منبع:

1. برگرفته از سایت چطور

2.www.hadithlib.com