مرکز مجازی مهدویت

ورود بانوی کرامت


 23 ربیع الاول، سالروز ورود بانوی کرامت و بزرگواری، چون حضرت معصومه (علیها السلام ) به شهر قم می باشد.
شهری که از جایگاه رفیع در نزد بهشتیان برخوردار است و ورود این بانوی نورانی و شفیعۀ صحرای محشر به این  شهر، زیبایی ملکوتی این شهر و شهروندانش را مضاعف نمود.
 باشد تا از خزینۀ مهر و محبت او، که واسطۀ پر فیض  بین ما و اهل بیت (علیهم السلام)، خاصه آقا امام زمان (علیه السلام)] می باشد، بهره ای بایسته و شایسته را بگیریم و  خود را به چشمۀ فیاض حیات طیبه، نزدیک و نزدیک تر نماییم.

مرکز مجازی مهدویت:
http://eitaa.com/mahdi313com

کلمات کلیدی :
حضرت معصومهمناسبت ها