مرکز مجازی مهدویت

کلید آسمان در دست، مردی می‌رسد از راه

نمازی خوانده‌ام در بارش یک‌ریز ترتیلش

فدای عطر حوّل‌حالنای سال تحویلش

 

کلید آسمان در دست، مردی می‌رسد از راه

پر است از معنی آیات ابراهیم، تنزیلش

 

زمین هر روز فرعونی دگر در آستین دارد

دعا کن هر سحر آبستن موسی شود نیلش

 

زمان اسب سپید مهدی موعود را مانَد

به گردش کی رسد بهرام ورجاوند با فیلش

 

زمین یک روز در پیش خدا قد راست خواهد کرد

به قرآنی که گل کرده‌ست از تورات و انجیلش

 

علیرضا قزوه