مرکز مجازی مهدویت
تجربیات کلاسداری
من در کلاس های خودم تجربه کرده ام که ؛ انتقال پیامهای تربیتی به کودکان، نوجوانان و جوانان...
اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی
در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای...
تجربیات تدریسی
فضای تدریس یکی از مهمترین اموری است که مربی باید در هنگام تدریس به آن توجه داشته باشد، پس: تا...
چایی که خورده نشد
چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس...
وقار و متانت مربی
مربی یک الگوی با نفوذ است پس نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد،...
پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل
انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و...
RSS