مرکز مجازی مهدویت

از صمیم قلب آموزش بدهیم

بهترین روش آموزش، دستورالعمل خاصّی ندارد. روش «تدریس» امری شخصی است و به شخصیّت و جهان‌بینی‌ «مربّی» بستگی دارد. به عبارتی دیگر، همان‌گونه که می‌گویند: «ما آن چه هستیم را آموزش می‌دهیم.» آموزش نیازمند شجاعت کاوش در شخصیّت افراد است.

اگر خودتان را کاملا نشناسید،نمی‌توانید شاگردان‌تان را کاملا بشناسید، بنابراین نمی‌توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید.

مردم ابتدا تلاش می‌کنند این کمبود را با روش‌های زیرکانه جبران کنند، امّا در نهایت به اهمیت آن پی می‌برند.

چند راهکار برای یک آموزش فعال

1.نکات مهم را تکرار کنید: اگر می‌خواهید شاگردان‌تان مطالب شما را به خاطر بسپارند، باید بیش از یک بار برای آن ها توضیح بدهید.زیرا بار اول که چیزی را می‌گویید، شنیده می‌شود؛ بار دوم شناخته می‌شود و بار سوم آموخته می‌شود.

2.بنابراین چالش این است که راسخ باشید بدون اینکه قابل پیش‌بینی یا خسته‌کننده شوید.

3.بهترین «مربّیان» نکات تکراری را با استفاده از روش‌های متفاوت بیان می‌کنند تا نو و جدید به‌نظر برسند.

4.باید اندکی ظاهر حرف‌تان را تغییر بدهید تا شاگردان‌تان فکر کنند قبلا آن را نشنیده‌اند.

5.همیشه سعی ‌کنید شیوه‌ی جدیدی برای صحبت پیدا کنید، هرچند پیام اصلی شما هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ این مقوله برای موفقیت شما در «تدریس»تان لازم است.

منبع:

برگرفته از سایت های روش تدریس


در همین زمینه :

نظر شما :