مرکز مجازی مهدویت

مخاطب شناسی

 علم به ویژگی های روحی، روانی و جنسیتی مخاطب با توجه به ردۀ سنی، گروه اجتماعی و منطقۀ زندگی او در انتقال مفاهیم مهدوی به مربی کمک بزرگی می کند .در واقع مخاطب شناسی یعنی ؛

1.به دست آوردن پیام

2.تعیین راهبرد های تدریسی

3. مشخص کردن خطوط قرمز مخاطب .

از مربیان مهدوی انتظار می رود که ؛ مخاطب خود را دقیقاَ بشناسند. علت رفتارهای خاص او را تشخیص دهند و نیازهای او را به طور دقیق شناسایی کنند. تا بتوانند موضوعات مناسب و مورد نیاز مخاطب خود را آماده کنند

پس مخاطب شناسی مهارتی است که مربیان مهدوی باید آن را کسب کنند . شاید گاهی احساس کنید که مخاطبان شما به آنچه می‌گویید گوش نمی‌دهند. اگر حس کنید که نادیده انگاشته می‌شوید، ممکن است در تدریس احساس ناامیدی کنید.

سعی کنید به شکل مستقیم‌تری صحبت کنید و کوتاه و مختصر حرف خود را بزنید تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. و در کنار تدریس کردن ، گوش کنید‌. این گونه نفوذ کلام خود را افزایش دهید

مربیان مهدوی به خوبی می دانند که؛ زمانی که مخاطبان با یکدیگر به فعالیت مشترک و گروهی می پردازند یادگیری آنان افزایش می یابد مؤثرترین مربی در روح و جان مخاطبان با معنویت ترین آنها است پس ؛

1.توکل بر خداوند و توسل به معصومین (علیهم السلام ) بویژه حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) و حضرت مهدی ( علیه السلام ) را فراموش نکنیم

2.با مخاطبان رابطه معنوی و روحی داشته باشیم; لازمه این رابطه معنوی، نگرش به آنان به عنوان بندگان محبوب خداست .

3.ارتباط چشمی با حالتی مهران از کلیدی ترین نکته هایی است که در جذب مخاطب مطرح است.

منبع:

برگرفته از سایت های فنون تدریس


نظر شما :