مرکز مجازی مهدویت

عدل او یک عدل جهانیست

یکی از خصوصیات دوران امام زمان این است که آن دوران مبارزه با قدرتهاست
ایشان اکتفا نمی کنند که یک جامعه ای داشته باشد و حصاری به دورش بکشد .
امام زمان با هر حرکت ظالمانه ای در دنیا مقابله می کند یعنی عدل او یک عدل جهانیست  
(بیانات رهبری 66/1/24 )

کلمات کلیدی :

نظر شما :