مرکز مجازی مهدویت

ماه رجب سکویی جهت پرواز تا بی نهایت

 امروز، روز اول از ماه رجب المرجب است. ماهی که از ظرفیتی برخوردار است، که می تواند آغازگر یک تحول و زمینه ساز ساخت سکوئی جهت پرواز تا بی نهایت باشد.
بهره مند شدن مفید و موثر از این ماه وظیفه عاقلان و عاشقان کوی دوست می باشد. عاقلانی که بیعت از امام را (تنها راه) درک توحید و اسلام ناب و تحول در زندگی می دانند و عاشقانی که با باور خالصانه خویش آماده اند تا مستانه در راه حاکمیت امام توحید در جامعه اقدامات، بایسته و شایسته را انجام دهد.
 ماه رجب ماه دوباره متولد شدن است. ماه دگرگون شدن و در مسیر یک دگردیسی فعال، از جاهلیت به عقلانیت، حرکت کردن است.
 ماه رجب کلاسی است که ما را برای بیعت با رسول و ائمه اطهار علیهم السلام آماده می کند و نیز ماه رجب حمامی است که می تواند با یک شستشوی کامل، کثافات و آلودگیهای اخلاقی را از ما بزداید.
 و بالاخره رجب ماه خلوت دوستانه با محبوب است تا جان ما از زنگار کفر و الحاد دور و با آهنگ دلنشین توحید هم صدا شویم و این همه وقتی مقدور و میسر است، که با توسل به اهل بیت (علیهم السلام ) و بیعت با مهدی آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) تصمیم بگیریم زندگی خویش را ساماندهی نمائیم.