مرکز مجازی مهدویت

انديشة موعود در آيين مسيحيت

افزون بر آنچه در متون يهودي مورد اشاره قرار گرفت، در كتاب‌هاي ويژه مسيحيت نيز، بشارت‌هاي بيشتر و روشن تري، در باره موعود آخرالزمان، نقل شده است؛ زيرا:
يکم. با ظهور حضرت مسيح(عليه السلام)، زمان در مقياس كلي، به ظهور حضرت مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نزديك­تر شده است.
دوم. تحريف كمتري در اين آثار پديد آمده است؛ زيرا از دورة نزول آثار مقدس يهود، زمان بسيار بيشتري مي‌گذرد، تا دوره نزول کتاب مقدس مسيحيت. اين امر باعث شده، تا دست تحريف و پوشيده داري، در اين آثار، به اندازه آثار يهود فرصت كار نيابد؛ اگر چه دانشمندان مسيحي نيز در اين باره كوشش بسيار كردند و در تأييد يا ردِّ انجيل‌ها، به اين مسائل نيز توجه داشتند و انجيل بَرنابا را كمتر تأييد مي‌كردند.[1]
در اينجا، به چند كتاب ـ كه در آنها بشارت هايي در باره ظهور منجي آمده است ـ اشاراتي مي‌شود:
1. انجيل متي
« و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد؛ با جميع ملائكه مقدسه بر كرسي بزرگي خود قرار خواهد گرفت. همه قبايل نزد وي جمع خواهند شد و آنها را از همديگر جدا خواهد کرد؛ چنان كه شباني ميش‌ها را از بزها جدا کند...».[2]
2. انجيل لوقا
«پس بايست كه بسته باشد كمرهاي شما و افروخته باشد چراغ‌هاي شما و خود باشيد مانند آن كساني كه انتظار مي­كشند آقاي خود را كه كي از عروسي باز آيد كه چون آيد و در زند، دفعتاً در را گشايند. خوشا به حال آن نوكران كه چون آقا آيد، بيدار يابد آنها را و من به شما مي­گويم كه به درستي كمر خود را بسته آنها را نشانيد و نزدشان آمده آنان را خدمت خواهد نمود».[3]
3. انجيل مَرقس
«و بر حقيقت آن روز و آن ساعت ـ سواي پدر ـ نه ملائكه آسمان و نه فرزند، هيچ كس مطلع نيست. احتياط نماييد كه با حذر باشيد و دعا نماييد؛ زيرا از هنگام رسيدن آن زمان مطلع نيستيد؛ چنانچه شخصي به سفر بعيدي رفته و خانه خود را گذاشته و ملازمان خود را قدرت داده و هر كس را به شغل خاص مقرر فرموده و دربان را به بيدار بودن امر فرموده است. پس بيدار باشيد از آنجا كه نمي­دانيد بزرگ خانه چه وقت خواهد آمد. در شام يا نصف شب يا وقت بانگ خروس يا صبح؛ مبادا كه ناگاه آمده، شما را در خواب يابد و آنچه من به شما مي­گويم، به همه مي‌گويم بيدار باشيد».[4]
4. مكاشفات يوحنّا
« چنانچه پدر در ذات خود زندگاني دارد، به پسر نيز داده است كه او در ذات خود زندگاني داشته باشد و قدرت به او داده است كه هم حكم راني بكند، به علت آنكه فرزند انسان است».[5]

__________________________
[1] . محمد رضا حكيمي، خورشيد مغرب، صص52 ـ 58. (با تصرف)
[2] . كتاب مقدس، انجيل متي، باب بيست و پنجم، ص60، بند هاي 31ـ33.
[3] . همان، انجيل لوقا، ص154، باب دوازدهم، بند هاي 35ـ37.
[4] . همان، انجيل مرقس، باب سيزدهم، بندهاي 32 ـ 37.
[5] . همان، انجيل يوحنا، باب پنجم، بندهاي 26ـ 28.